حسابدار

تهران
ارسال شده در 2 سال ماه قبل

وظایف

• حسابدار متخصص برای موقعیت دائمی.

• ما یک محیط کار خوب با پرداخت معقول ارائه می دهیم.

الزامات

• متخصص حسابدار.

• یک کارمند تیم خوب

• باید قادر به مقاومت در برابر استرس باشد.

• بسیار قابل اعتماد است.

• دارای حافظه قوی.

• خیلی دقیق

• زبان انگلیسی و / یا آلمانی آزاد

• دانش نرم افزار حسابدار

• دانش خوب SAP

ویژگی های شغل

دسته شغلاستخدام

درخواست به صورت آنلاین