مطالب توسط آنیسا فراهانی

طراحی غرفه نمایشگاه در جذب بازدیدکننده ها چه تاثیری دارد؟ بخش اول

 متن حاضر با موضوع طراحی غرفه از وب سایت خانم جون دوبری که از جمله نوابغ کسب و کار های کوچک می باشد برداشته و ترجمه شده است. بخش نخست آن را در این جا می خوانید: بخش اول یک غرفه نمایشگاهی با طراحی مناسب می تواند با صرف هزینه ای پایین کانال ارتباطی و تبلیغاتی بسیار […]