طراحی غرفه، غرفه سازی و تهیه فیلم و موشن گرافیک نمایشگاهی هُلدینگ لیوکیان

طراحی غرفه، غرفه سازی و فیلم نمایشگاهی هولدینگ لیوکیان در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران در محل دائمی نمایشگاههای تهران، توسط موسسین شرکت تارلا طرح رسانه انجام شد.

طرح پرسپکتیو غرفه نمایشگاهی هُلدینگ لیوکیان

طرح پرسپکتیو غرفه نمایشگاهی هُلدینگ لیوکیان

این غرفه بصورت دو طبقه ساخته شد. برای هر یک از شرکتهای تابعه، یک استند با یک تلویزیون که نقش پوستر متحرک را بازی میکرد در نظر گرفته شده بود.

طرح استندهای غرفه نمایشگاهی هُلدینگ لیوکیان

دو جایگاه CIP ، یک جایگاه VIP در طبقه دوم و یک سالن کنفرانس کوچک در طبقه همکف غرفه طراحی شده بود.

طرح پرسپکتیو از بالای چیدمان غرفه نمایشگاهی هُلدینگ لیوکیان

نوع سازه فلزی با دیواره های نئوپان اجرا شده بود.

طراحی و غرفه سازی- هلدینگ لیوکیان در نمایشگاه صنعت ساختمان تهران

غرفه نمایشگاهی هُلدینگ لیوکیان

در موشن گرافیک ساخته شده، فعالیت کلیه شرکتهای هولدینگ تک تک هریک در مدت حدود 30 ثانیه معرفی شد.

thumb_1434524263_LOGO