ساخت و اجرای غرفه شرکت رویال داچ شل در نمایشگاه نفت و گاز تهران

ساخت و اجرای غرفه شرکت رویال داچ شل Royal Dutch Shell در نمایشگاه نفت و گاز تهران، توسط موسسین این شرکت انجام شد.

غرفه شرکت رویال داچ شل Royal Dutch Shell

طراحی داخلی لابی شرکت رویال داچ شل- تهران، ساختمان روزنامه اطلاعات

موسسین این شرکت، با طراحی لابی دفتر شرکت شل در تهران توانستند توجه شرکت شل را به توانایی خود جلب نموده و در نتیجه شرکت شل این مجموعه را به

شرکت بین المللی Imagination که کمپین های بین المللی شل را در جهان انجام می دهد معرفی نمود.

طراحی و ساخت غرفه نمایشگاهی شرکت شل در نمایشگاه نفت و گاز تهران

طرح اجرا شده ی شرکت رویال داچ شل در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

طرح سه بعدی شرکت رویال داج شل در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران

کیفیت ساخت مناسب کانترها باعث شد تا شرکت شل از آنها در دفتر خود و نمایشگاههای آتی استفاده نماید.

طراحی میز نمایشگاهی شرکت شل در نمایشگاه بین المللی نفت و گاز تهران توسط موسسین شرکت تارلا طرح رسانه

ساخت و اجرای غرفه شرکت رویال داچ شل Royal Dutch Shell در نمایشگاه نفت و گاز تهران

طراحی میز کانتر شرکت شل توسط موسسین شرکت

تارلا طرح رسانه

Shelllogo