طراحی ساخت و اجرای غرفه نمایشگاهی محصولات خانگی اکسپریال XPERIAL

شرکت آریا اندیشان برای معرفی محصولات لوازم خانگی XPERIAL، کولرهای گازی Alooni، و کولرهای آبی آبسال در 4 نمایشگاه در شهرهای مشهد، قزوین، اصفهان و اراک شرکت نمود.

طرح اولیه غرفه نمایشگاهی اکسپریال (Experial) با متریال اِم دی اِف

طرح اولیه غرفه نمایشگاهی اکسپریال (Experial) با متریال اِم دی اِف

طراحی این غرفه در ابتدا بصورت مدولار با جنس اِم دی اِف صورت گرفت ولی به دلیل محدودیت بودجه، طرح بصورت پُرتابل و با اسپیس فریم اجرا شد.

طرح اولیه غرفه نمایشگاهی اکسپریال (Experial) با متریال اِم دی اِف

طرح اجرا شده ی غرفه ی نمایشگاهی اکسپریال (Experial) با استفاده از اسپیس فریم 

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد 

طراحی به گونه ای انجام شد که علی رغم پلانهای متفاوت، امکان بستن غرفه با همان فضاسازی با همان المانها وجود داشته باشد که باعث کاهش هزینه اجرا گردید.

طرح اولیه غرفه نمایشگاهی اکسپریال (Experial) با متریال اِم دی اِف

طرح اجرا شده ی غرفه ی نمایشگاهی اکسپریال (Experial) با استفاده از اسپیس فریم 

نمایشگاه لوازم خانگی مشهد 

کابینتهای دیواری بصورت شماتیک چاپ شد و کابینتهای زمینی بصورت واقعی ساخته شد و در جلوی دیواره ها قرار گرفت و طرح ابتکاری آبرومندی را پدید آورد که علی رغم سادگی، زیبایی و جذابیت و

کارایی مورد نظر را داشت.

غرفه نمایشگاهی اکسپریال(Experial) در نمایشگاه مشهد

غرفه نمایشگاهی اکسپریال(Experial) در نمایشگاه مشهد

غرفه نمایشگاهی اکسپریال(Experial) در نمایشگاه مشهد

غرفه نمایشگاهی اکسپریال(Experial) در نمایشگاه مشهد

غرفه نمایشگاهی اکسپریال(Experial) در نمایشگاه اراک

غرفه نمایشگاهی اکسپریال(Experial) در نمایشگاه اراک

غرفه نمایشگاهی اکسپریال(Experial) در نمایشگاه اراک.

غرفه نمایشگاهی اکسپریال(Experial) در نمایشگاه اراک.