دکوراسیون و معماری داخلی- آژانس رز آبی

دکوراسیون و معماری داخلی

آژانس هواپیمایی رز آبی

دکوراسیون و معماری داخلی- اتاق کنفرانس آژانس رز آبی

دکوراسیون و معماری داخلی

اتاق کنفرانس آژانس هواپیمایی رز آبی

دکوراسیون و معماری داخلی- آژانس صبا

دکوراسیون و معماری داخلی

آژانس هواپیمایی صبا

دکوراسیون و معماری داخلی-لابی شرکت شل

دکوراسیون و معماری داخلی

لابی شرکت شل

معماری داخلی

طراحی داخلی دفاتر اداری شامل دفتر مرکزی شرکت بازرگانی ایران( نماینده رسمی محصولات صوتی و تصویری سونی در ایران)،لابی دفتر شرکت شل در ایران(ساختمان روزنامه اطلاعات)،دفتر شرکت سدید،دفتر فروش مرسدس بنز در اصفهان (نمایندگی وانونی)و طراحی مبلمان لابی،کلینیک ها و دفاتر اداری بیمارستان لاله در شهرک غرب تهران از جمله پروژه های انجام شده شاخص موسسین این شرکت است.