دکوراسیون فروشگاهی(برند شاپ)- نایک کیش

طراحی دکوراسیون فروشگاهی(برند شاپ) نایک کیش توسط موسسین شرکت تارلا طرح رسانه انجام شده است. از همان ابتدای تاسیس و برای چندین سال متوالی، این مجموعه مشاور تبلیغاتی شرکت نایک کیش بوده است. طراحی و تامین استیشنری (ست اداری)، طراحی و تهیه عناصر تبلیغاتی، طراحی و اجرای دکوراسیون فروشگاه ها، ساخت و ارائه فیلم های ویدئویی برای پخش در تلویزیونهای تبلیغاتی فروشگاه ها و طراحی وب سایت شرکت نایک کیش از جمله خدمات ارائه شده توسط شرکتتارلا به این شرکت بوده است.

دکوراسیون معماری فروشگاهی _ فروشگاه نایک کیش در مرکز تجاری کیش

دکوراسیون معماری فروشگاهی _ فروشگاه نایک کیش در مرکز تجاری کیش

دکوراسیون معماری فروشگاهی _ فروشگاه نایک کیش در مرکز تجاری کیش

دکوراسیون معماری فروشگاهی _ فروشگاه نایک کیش در مرکز تجاری کیش

دکوراسیون معماری فروشگاهی _ فروشگاه نایک کیش در مرکز تجاری کیش

دکوراسیون معماری فروشگاهی _ فروشگاه نایک کیش در مرکز تجاری کیش