روف گاردن

طراحی روف گاردن

رز آبی

زمین-بازی

طراحی زمین بازی

شهرک کوهپا

طراحی فضاهای کاربردی، روف گاردن و فضا های بازی

تارلا طرح رسانه، پروژه هایی در ارتباط با طراحی زمین های بازی، روف گاردن یا باغ بام و دیگر فضاهای کاربردی نیز انجام داده است. در میان این فضاها، ممکن است باغ بام ها یا همان روف گاردن ها کم تر برای مشتری ایرانی شناخته شده باشد.

در شهرهای پرجمعیت و پوشیده با سازه های آجری و سیمانی، روف گاردن ها راه حل مناسبی برای افزایش فضای سبز، به نظر می رسند، چرا که می توان فضاهای کم استفاده را با تبدیل به روف گاردن ها، مفرح و زیبا کرد و به اندازه فضای سبز افزود. حتی فضاهایی مثل پاسیو ها و لابی آپارتمان ها نیز می توانند به راحتی به چنین فضاهای شاداب و روحیه بخش بدل شوند.

برای چنین منظوری، مشتریان باید مطمئن شوند که بهترین طراحی ممکن را برای فضایشان انجام داده، و گیاهان و مبلمان هم با فضای طراحی شده هماهنگ باشند. طراحی نور هنرمندانه هم به زیبایی گل ها، گیاهان و فضا می افزاید.

شما با انتخاب پوشش گیاهی مناسب، دیوار سبز زیبایی را در کنج لبه های بام پدید می آورید و فضای خصوصی و دنجی پدید می آورید. شما فضای بی مصرف ساختمانتان را به جایی آرام و مفرح تبدیل می کنید و اوقاتتان را با خانواده و دوستان در فضایی سبز و شاداب می گذرانید.