دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان لاله تهران

موسسین شرکت تارلا طرح رسانه، با همکاری مجموعه آراز، دکوراسیون و معماری داخلی بیمارستان لاله تهران شامل طراحی و تولید مبلمان و دکوراسیون داخلی لابی، طراحی کلینیک ها، اتاق های VIP و طراحی اتاق های اداری و اتاق های پزشکان بیمارستان لاله تهران را بر عهده داشته است. اکنون، بعد از گذشت بیش از ده سال، مبلمان مذکور هنوز در بیمارستان استفاده می شود.

دکوراسیون و معماری داخلی _ بیمارستان لاله تهران

دکوراسیون-داخلی-و-معماری-بیمارستان-لاله

 طراحی مبلمان بیمارستان لاله تهران

طراحی مبلمان بیمارستان لاله تهران

 طراحی مبلمان بیمارستان لاله تهران