دکوراسیون فروشگاهی(برند شاپ) فروشگاه های زنجیره ای نواکام

شرکت تارلا، طراحی دکوراسیون داخلی فروشگاه های زنجیره ای فروش تلفن همراه نواکام را به عهده داشته و به صورت مدولار طراحی و اجرا کرده است.فروشگاه های اصلی این شرکت یکی در مرکز کامپیوتر شهرک غرب و دیگری در محله نازی آباد تهران قرار داشته است.